Αρχική σελίδα Χειρουργική||Μαστού Καρκίνος μαστού - Χειρουργική ογκολογία μαστού Χειρουργική Θεραπεία Μη Διηθητικού Πορογενή Καρκίνου Μαστού (DCIS)
Χειρουργική Θεραπεία Μη Διηθητικού Πορογενή Καρκίνου Μαστού (DCIS) Εκτύπωση E-mail


art6790widea.jpg

Στην καθαρή του μορφή, ο μη διηθητικός πορογενής καρκίνος του μαστού αποτελεί στην ουσία καρκίνο σταδίου μηδέν (δηλαδή, μια προ-καρκινωματώδη κατάσταση) χωρίς δυνατότητα διήθησης στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένα όργανα και επομένως δεν απειλεί την ζωή της ασθενούς. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι αν παραμείνει αθεράπευτος, υπάρχει πιθανότητα περίπου 50% να μετατραπεί σε διηθητικό πορογενή καρκίνο. Η χειρουργική θεραπεία του DCIS είναι θεραπευτική (ίαση) σε ποσοστό  μεγαλύτερο του 95%. Σε μερικές περιπτώσεις το DCIS συνοδεύεται από μικρές εστίες (λίγων χιλιοστών) διηθητικού καρκίνου του μαστού (μη καθαρή μορφή DCIS), αλλά ακόμα και τότε η πρόγνωση είναι άριστη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου είναι ότι σε ποσοστό 15-20% εμφανίζει πολλαπλές εστίες στον ίδιο ή και στον ετερόπλευρο μαστό (πολυεστιακότητα και πολυκεντρικότητα αντίστοιχα). Η χειρουργική θεραπεία για μη διηθητικό πορογενή καρκίνο του μαστού είναι κατά κανόνα συντηρητική και περιλαμβάνει την ευρεία εκτομή του όγκου ή την τεταρτεκτομή του μαστού. Σε περιπτώσεις πολυεστιακότητας (παραπάνω από μια εστία μη διηθητικού πορογενή καρκίνου) εφαρμόζεται η υποδόριος μαστεκτομή ή η απλή μαστεκτομή. Μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένου μη διηθητικού πορογενή καρκίνου που εμφανίζει και εστίες διηθητικού καρκίνου του μαστού ενδείκνυται η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή με εξατομικευμένη διαχείριση των μασχαλιαίων λεμφαδένων.

Συντηρητική Χειρουργική Θεραπεία Μη διηθητικού Πορογενή Καρκίνου του Μαστού (DCIS):


Στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρής μορφής DCIS μικρού μεγέθους, η απλή εκτομή της περιοχής με υγιή όρια (>1 εκατοστό) είναι αρκετή. Δεν χρειάζεται μαστεκτομή, τεταρτεκτομή ή αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης καθώς ο καθαρής μορφής μη διηθητικός πορογενής καρκίνος του μαστού δεν έχει την δυνατότητα διήθησης σε λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα. Αν το μέγεθος του μη διηθητικού πορογενή καρκίνου δεν ξεπερνά τα 2-3 χιλιοστά, τότε δεν χρειάζεται καμία συμπληρωματική αγωγή. Σε περιπτώσεις DCIS μεγαλύτερου σε μέγεθος από 5 χιλιοστά συστήνεται η διενέργεια συμπληρωματικής ακτινοβολίας μετά την ευρεία εκτομή. Ο βασικός σκοπός της συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας είναι η καταστροφή καρκινικών κυττάρων που πιθανόν να μην αφαιρέθηκαν κατά την χειρουργική επέμβαση. Η προσθήκη της ακτινοβολίας μετά το χειρουργείο μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τοπικής υποτροπής (δηλαδή να επιστρέψει ο καρκίνος στην ίδια περιοχή) μέχρι και 70%.

 

Ευρεία Τοπική Εκτομή ή Ευρεία Ογκεκτομή:

lumpectomy1.jpg


Η ευρεία τοπική εκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση του όγκου μαζί με ένα περιμετρικό (ομόκεντρο) τμήμα του περιβάλλοντος υγιούς μαστού, διαμέτρου τουλάχιστον 1 εκατοστού από τον όγκο. Ο υπόλοιπος μαστός, το δέρμα και η θηλή παραμένουν ανέπαφες και η αισθητική παραμόρφωση του μαστού είναι συνήθως ελάχιστη. Αν υπάρχει η ένδειξη το χειρουργείο αυτό μπορεί περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή και όλων των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης, όπως σε περιπτώσεις DCIS με εστίες διηθητικού καρκίνου. Σε περίπτωση μη ψηλαφητής βλάβης, πρέπει να προηγείται του χειρουργείου η τοποθέτηση λεπτού συρμάτινου οδηγού υπό μαστογραφικό (ή υπερηχοτομογραφικό) έλεγχο και καθοδήγηση που σημαδεύει την περιοχή της βλάβης. Η ευρεία εκτομή ακολουθείται πάντα από συμπληρωματική μετεγχειρητική ακτινοβολία στην περιοχή της εκτομής με εξαίρεση μικρά DCIS (με μέγεθος μέχρι 2-3 χιλιοστά). Ο βασικός σκοπός της συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας είναι η καταστροφή καρκινικών κυττάρων που πιθανόν να μην αφαιρέθηκαν κατά την χειρουργική επέμβαση. Η προσθήκη της ακτινοβολίας μετά το χειρουργείο μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τοπικής υποτροπής (δηλαδή να επιστρέψει ο καρκίνος στην ίδια περιοχή) μέχρι και 70%.
Στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρής μορφής μη διηθητικού καρκίνου του μαστού δεν χρειάζεται διερεύνηση των λεμφαδένων της μασχάλης. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αμιγής μη διηθητικός καρκίνος του μαστού δεν έχει εξ’ ορισμού την δυναμική να εξαπλωθεί στο λεμφικό ή αγγειακό σύστημα του μαστού. Κίνδυνος για διήθηση των επιχώριων λεμφαδένων υπάρχει μόνο όταν ο μη διηθητικός πορογενής καρκίνος συνδυάζεται με διηθητικό καρκίνο του μαστού (έστω και λίγων χιλιοστών). Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαχείριση των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης εξατομικεύεται με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά της νόσου (Grade, LVI, κ.α.). Επειδή ακόμα και αν συνυπάρχει διηθητικός καρκίνος του μαστού, η πιθανότητα διήθησης των γειτονικών (επιχώριων) λεμφαδένων είναι πολύ μικρή, συνήθως η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού σε περιπτώσεις μη διηθητικού καρκίνου του μαστού είναι αρκετή για την εκτίμηση της κατάστασης μασχάλης.


lumpectomy_with_nodes_1.jpg
Εικόνα: Ευρεία εκτομή με παράλληλη διενέργεια βιοψίας λεμφαδένα φρουρού.


sentinel9.jpgsentinel11.jpg
Εικόνα: Βιοψία λεμφαδένα φρουρού για την εκτίμηση των λεμφαδένων της μασχάλης.

Διάρκεια Χειρουργείου: 45-90 λεπτά
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 0-1 ημέρες
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Η τομή του δέρματος πρέπει να περιλαμβάνει το δέρμα πάνω από τον όγκο καθώς και την περιοχή τυχόν προηγούμενης βιοψίας δια χοντρής βελόνης (τύπου core-biopsy/true cut). Ακόμη πρέπει προσφέρει καλό χειρουργικό πεδίο στον Χειρουργό αλλά και ταυτόχρονα να δίνει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Συνήθως για την τομή επιλέγεται μια ήδη υπάρχουσα γραμμή δέρματος (ρυτίδα) στον μαστό ώστε να εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-7 εκατοστών.


lump4.jpg


Χειρουργικοί Χρόνοι: η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα μέχρι την περιοχή της βλάβης. Στη συνέχεια αφαιρείται πλήρως η περιοχή του DCIS μαζί με τουλάχιστον 1 εκατοστό υγιούς ιστού περιμετρικά του καρκίνου.


lumpectomy_jpg_w300h494.jpg
Εικόνα: Ευρεία εκτομή σε υγιή όρια.


Ακολουθεί η σύγκληση κατά στρώματα και στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες. Κατά κανόνα, η ευρεία εκτομή δεν προκαλεί παραμόρφωση του μαστού και έχει άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδική χειρουργική κόλλα δέρματος αντί της ενδοδερμικής ραφής.


subcuticular1.jpg subcuticular2.jpg


Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Πιθανές Επιπλοκές: η ευρεία τοπική εκτομή εμφανίζει πολύ μικρό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι συχνότερες περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία αιματώματος
  • Δημιουργία Ορόματος (Seroma)
  • Διαπύηση τραύματος
  • Αισθητική παραμόρφωση μαστού

Τεταρτεκτομή:


quandradectomy1.jpg


Η τεταρτεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση του ενός τετάρτου (25%) του μαστού, διατηρώντας το δέρμα και τη θηλή ανέπαφα. Εφαρμόζεται σε μεγαλύτερου μεγέθους μη διηθητικό πορογενή καρκίνο. Αν υπάρχει η ένδειξη (συνύπαρξη διηθητικού καρκίνου του μαστού), το χειρουργείο αυτό περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Σε περίπτωση μη ψηλαφητής βλάβης πρέπει να προηγείται η τοποθέτηση λεπτού συρμάτινου οδηγού υπό μαστογραφικό (ή υπερηχοτομογραφικό) έλεγχο και καθοδήγηση. Ακολουθείται πάντα από μετεγχειρητική ακτινοβολία στην περιοχή του χειρουργείου με εξαίρεση μικρά DCIS (με μέγεθος μέχρι 2-3 χιλιοστά).


quadrantectomy2.jpg
Εικόνα: Τεταρτεκτομή μαστού.

Διάρκεια Χειρουργείου: 60-90 λεπτά
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1 ημέρα
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Η τομή του δέρματος πρέπει να περιλαμβάνει το δέρμα πάνω από τον όγκο καθώς και την περιοχή τυχόν προηγούμενης βιοψίας δια χοντρής βελόνης (τύπου core-biopsy/true cut). Ακόμη πρέπει προσφέρει καλό χειρουργικό πεδίο στον Χειρουργό αλλά και ταυτόχρονα να δίνει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Συνήθως για την τομή επιλέγεται μια ήδη υπάρχουσα γραμμή δέρματος (ρυτίδα) στον μαστό ώστε να εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατοστών.


C:\Users\Yiorgos\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\quadrantectomy4.jpgquadrantectomy3.jpg


Χειρουργικοί Χρόνοι: η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα μέχρι την περιοχή της βλάβης. Στη συνέχεια αφαιρείται πλήρως το τεταρτημόριο του μαστού στο οποίο βρίσκεται το DCIS. Ακολουθεί η σύγκληση κατά στρώματα και στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες. Η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδική χειρουργική κόλλα δέρματος αντί της ενδοδερμικής ραφής.


subcuticular1.jpgsubcuticular2.jpg


Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.
Πιθανές Επιπλοκές: η τεταρτεκτομή εμφανίζει πολύ μικρό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι συχνότερες περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία αιματώματος
  • Δημιουργία Ορόματος (Seroma)
  • Διαπύηση τραύματος
  • Αισθητική παραμόρφωση μαστού

Ριζική Χειρουργική Θεραπεία Μη διηθητικού Πορογενή Καρκίνου του Μαστού (DCIS):


Σε περιπτώσεις πολλαπλών εστιών μη διηθητικού πορογενή καρκίνου στον ίδιο μαστό (πολυεστιακή εντόπιση DCIS) απαιτείται η συνολική εκτομή του μαστού με υποδόριο ή απλή μαστεκτομή, ώστε να συναφαιρεθούν όλες οι εστίες καρκίνου.


Υποδόριος Μαστεκτομή:


BG00002.jpg


Η υποδόριος μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού με ή χωρίς την αφαίρεση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου. Το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος του μαστού παραμένει ανέπαφο και η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ακολουθεί αποκατάσταση της μαστεκτομής σε πρώτο χρόνο (άμεσα, δηλαδή στο ίδιο χειρουργείο). Αν υπάρχει η ένδειξη, η υποδόριος μαστεκτομή  περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή και όλων των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Όταν γίνεται υποδόριος μαστεκτομή, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει μετεγχειρητική ακτινοβολία.
Διάρκεια Χειρουργείου: 90-120 λεπτά / μέχρι 180 λεπτά αν συνοδεύεται και από αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο.
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1-2 ημέρες.
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Αν πρόκειται να αφαιρεθεί η θηλή, τότε η τομή του δέρματος έχει σχήμα μηνοειδής ή ωοειδής και περιλαμβάνει το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλου. Αν δεν κρίνεται απαραίτητη η εκτομή της θηλής, τότε η τομή μπορεί να γίνει στην πρόσθια μασχαλιαία χώρα (επί της πτυχής του δέρματος της μασχάλης) με άριστα αισθητικά αποτελέσματα ή ακόμα και επί της υπομάστιας γραμμής. Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατοστών.


C:\Users\Yiorgos\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\breast-augmentation-incision-2.jpgbreast_incisions.jpgΧειρουργικοί Χρόνοι: η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα αφού πρώτα παρασκευαστούν με προσοχή οι δερματικοί κρυμνοί του δέρματος που παραμένει. Το πάχος των δερματικών κρυμνών πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας αλλά και αρκετά παχύς ώστε να διατηρείται ανέπαφη η αιμάτωση του υπερκείμενου δέρματος. Η παρασκευή συνεχίζει εν τω βάθη μέχρι τον μείζονα θωρακικού μυ που αποτελεί και το κατώτερο όριο του μαζικού αδένα και στη συνέχεια αφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας.


ch09im02.jpg


Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες. Ακολουθεί η σύγκληση της χειρουργικής τομής κατά στρώματα και η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση.


subcuticular1.jpg subcuticular2.jpg


Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.


Απλή Μαστεκτομή:
Η απλή μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού και του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου, διατηρώντας μόνο ένα τμήμα του δέρματος του μαστού. Αν υπάρχει η ένδειξη το χειρουργείο αυτό περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή και όλων των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Όταν γίνεται απλή μαστεκτομή, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει μετεγχειρητική ακτινοβολία. Η μαστεκτομή μπορεί να συνοδεύεται από αποκατάσταση σε πρώτο (άμεσα, δηλαδή στο ίδιο χειρουργείο) ή σε δεύτερο (μετά από 6-12 μήνες) χρόνο.
Διάρκεια Χειρουργείου: 60-90 λεπτά / μέχρι 150 λεπτά αν συνοδεύεται και από αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο.
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1-2 ημέρες.
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Η τομή του δέρματος έχει σχήμα μηνοειδής ή ωοειδής και περιλαμβάνει το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλου καθώς και την περιοχή τυχόν προηγούμενης βιοψίας δια χοντρής βελόνης (τύπου core-biopsy/true cut). Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατοστών.


incision.jpgmastcincision2.jpg


Χειρουργικοί Χρόνοι: Χειρουργικοί Χρόνοι: Η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα αφού πρώτα παρασκευαστούν με προσοχή οι δερματικοί κρυμνοί του δέρματος που παραμένει. Το πάχος των δερματικών κρυμνών πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας αλλά και αρκετά παχύς ώστε να διατηρείται ανέπαφη η αιμάτωση του υπερκείμενου δέρματος. Η παρασκευή συνεχίζει εν τω βάθη μέχρι τον μείζονα θωρακικού μυ που αποτελεί και το κατώτερο όριο του μαζικού αδένα και στη συνέχεια αφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες.


229_drain.jpg


Ακολουθεί η σύγκληση της χειρουργικής τομής κατά στρώματα και η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση.


subcuticular1.jpgsubcuticular2.jpg
Εικόνα: παράδειγμα ενδοδερμικής ραφής.


Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος