Αρχική σελίδα Χειρουργική||Μαστού Καρκίνος μαστού - Χειρουργική ογκολογία μαστού Ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο μαστού
Ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο μαστού Εκτύπωση E-mail


Εφαρμόζονται κατά κανόνα στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου ή σε περιπτώσεις πολυεστιακής ανάπτυξης της νόσου (δηλαδή την ύπαρξη πολλαπλών εστιών καρκίνου σε μικρή απόσταση μεταξύ τους). Περιλαμβάνουν την υποδόριο μαστεκτομή, την απλή μαστεκτομή και την τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή.

α) Υποδόριος Μαστεκτομή:
Η υποδόριος μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού με ή χωρίς την αφαίρεση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου. Το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος του μαστού παραμένει ανέπαφο και η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ακολουθεί αποκατάσταση της μαστεκτομής σε πρώτο χρόνο (άμεσα-στο ίδιο χειρουργείο). Αν υπάρχει η ένδειξη, η υποδόριος μαστεκτομή  περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή και όλων των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Όταν γίνεται υποδόριος μαστεκτομή, συνήθως δεν χρειάζεται να ακολουθήσει μετεγχειρητική ακτινοβολία.

Διάρκεια Χειρουργείου: 90-120 λεπτά / μέχρι 150 λεπτά αν συνοδεύεται και από αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο.
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1-2 ημέρες.
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Αν πρόκειται να αφαιρεθεί η θηλή, τότε η τομή του δέρματος έχει σχήμα μηνοειδής ή ωοειδής και περιλαμβάνει το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας. Αν δεν κρίνεται απαραίτητη η εκτομή της θηλής, τότε η τομή μπορεί να γίνει στην πρόσθια μασχαλιαία χώρα (επί της πτυχής του δέρματος της μασχάλης) με άριστα αισθητικά αποτελέσματα ή ακόμα και επί της υπομάστιας γραμμής. Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατοστών.

Χειρουργικοί Χρόνοι:
η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα αφού πρώτα παρασκευαστούν με προσοχή οι δερματικοί κρυμνοί του δέρματος που παραμένει. Το πάχος των δερματικών κρυμνών πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας αλλά και αρκετά παχύς ώστε να διατηρείται ανέπαφη η αιμάτωση του υπερκείμενου δέρματος. Η παρασκευή συνεχίζει εν τω βάθη μέχρι τον μείζονα θωρακικού μυ που αποτελεί και το κατώτερο όριο του μαζικού αδένα και στη συνέχεια αφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας.

Ακολουθεί η διερεύνηση των λεμφαδένων της μασχάλης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την διενέργεια λεμφαδένα φρουρού ή λεμφαδενικού καθαρισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου σταδίου Ι, η τεχνική της βιοψίας λεμφαδένα φρουρού αποτελεί την μέθοδο εκλογής διαχείρισης των λεμφαδένων της μασχάλης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εκτελείται λεμφαδενικός καθαρισμός επιπέδου ΙΙ ή ακόμα και ΙΙΙ. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες. Ακολουθεί η σύγκληση της χειρουργικής τομής κατά στρώματα και η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση.Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

β) Απλή Μαστεκτομή:


Η απλή μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού και του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου, διατηρώντας μόνο το δέρμα του μαστού ανέπαφα. Αν υπάρχει η ένδειξη το χειρουργείο αυτό περιλαμβάνει και την αφαίρεση μερικών επιλεγμένων (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή και όλων των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Όταν γίνεται απλή μαστεκτομή, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει μετεγχειρητική ακτινοβολία. Η μαστεκτομή μπορεί να συνοδεύεται από αποκατάσταση σε πρώτο (άμεση-στο ίδιο χειρουργείο) ή σε δεύτερο (μετά από 6-12 μήνες) χρόνο.

Διάρκεια Χειρουργείου: 60-90 λεπτά / μέχρι 150 λεπτά αν συνοδεύεται και από αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο.
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1-2 ημέρες.
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Η τομή του δέρματος έχει σχήμα μηνοειδής ή ωοειδής και περιλαμβάνει το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλου καθώς και την περιοχή τυχόν προηγούμενης βιοψίας δια χοντρής βελόνης (τύπου core-biopsy/true cut). Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατοστών.


incision.jpgmastcincision2.jpg


Χειρουργικοί Χρόνοι: Χειρουργικοί Χρόνοι: Η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα αφού πρώτα παρασκευαστούν με προσοχή οι δερματικοί κρυμνοί του δέρματος που παραμένει. Το πάχος των δερματικών κρυμνών πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας αλλά και αρκετά παχύς ώστε να διατηρείται ανέπαφη η αιμάτωση του υπερκείμενου δέρματος. Η παρασκευή συνεχίζει εν τω βάθη μέχρι τον μείζονα θωρακικού μυ που αποτελεί και το κατώτερο όριο του μαζικού αδένα και στη συνέχεια αφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες.


229_drain.jpg


Ακολουθεί η σύγκληση της χειρουργικής τομής κατά στρώματα και η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση.
Εικόνα: παράδειγμα ενδοδερμικής ραφής.

Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

γ) Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή:


radicalmast1.jpg


Αποτελεί την πιο ριζική σε έκταση μαστεκτομή και περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαζικού αδένα, αφαίρεση ολόκληρου του υπερκείμενου δέρματος, αφαίρεση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου καθώς και μερική (όπως στην τεχνική του λεμφαδένα φρουρού) ή πλήρη αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης. Μπορεί να συνδυαστεί με άμεση ή σε δεύτερο χρόνο (μετά από 6-12 μήνες) πλαστική αποκατάσταση του μαστού. Εφαρμόζεται κατά κανόνα στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. Κατά κανόνα μετά την τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή δεν απαιτείται συμπληρωματική ακτινοβολία.
Διάρκεια Χειρουργείου: 90-120 λεπτά / μέχρι 150 λεπτά αν συνοδεύεται από άμεση αποκατάσταση.
Διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο: 1-2 ημέρες.
Θέση Ασθενούς: Η ασθενής ξαπλώνει ανάσκελα στο χειρουργικό κρεβάτι με τα άκρα σε έκταση 90 μοιρών. Ακολουθεί η εισαγωγή στην γενική αναισθησία (διασωλήνωση) και στη συνέχεια γίνεται αντισηψία του δέρματος του μαστού ώστε να αποστειρωθεί η περιοχή. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποια μορφή αντισηπτικού θα πρέπει να ενημερώνεται ο χειρουργός προς αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα.
Χειρουργική Τομή Δέρματος: Η τομή του δέρματος έχει σχήμα μηνοειδές και περιλαμβάνει το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλου, καθώς και την πλειονότητα του δέρματος του μαστού. Το μέγεθος της τομής συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 8 - 15 εκατοστών.

 Χειρουργικοί Χρόνοι: Η τομή του δέρματος επεκτείνεται κατά επίπεδα αφού πρώτα παρασκευαστούν με προσοχή οι δερματικοί κρυμνοί του δέρματος που παραμένει. Το πάχος των δερματικών κρυμνών πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να αφαιρείται όλος ο μαζικός αδένας αλλά και αρκετά παχύς ώστε να διατηρείται ανέπαφη η αιμάτωση του υπερκείμενου δέρματος. Η παρασκευή συνεχίζει εν τω βάθη μέχρι τον μείζονα θωρακικού μυ που αποτελεί και το κατώτερο όριο του μαζικού αδένα και στη συνέχεια αφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας. Ακολουθεί η διερεύνηση των λεμφαδένων της μασχάλης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την διενέργεια λεμφαδένα φρουρού ή λεμφαδενικού καθαρισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου σταδίου Ι, η τεχνική της βιοψίας λεμφαδένα φρουρού αποτελεί την μέθοδο εκλογής διαχείρισης των λεμφαδένων της μασχάλης. Σε πιο προχωρημένα στάδια εκτελείται λεμφαδενικός καθαρισμός επιπέδου ΙΙ ή ακόμα και ΙΙΙ. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση (ένα λεπτό σωληνάκι) στην περιοχή του χειρουργείου η οποία και αφαιρείται μετά από 18-24 ώρες.


229_drain.jpg


Ακολουθεί η σύγκληση της χειρουργικής τομής κατά στρώματα και η τομή του δέρματος συγκλείνεται με πλαστική τεχνική, χρησιμοποιώντας απορροφήσιμη ενδοδερμική ραφή για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ραφή αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου εσωτερικά του δέρματος και δεν φαίνεται καθόλου, ενώ είναι από απορροφήσιμο υλικό που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κόψιμο ή αφαίρεση. Προτού ξυπνήσει η ασθενής από την γενική αναισθησία εκτελείται στο χειρουργικό τραύμα διήθηση με τοπικό αναισθητικό μακράς διάρκειας, ώστε να υπάρξει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής είναι ελεύθερη να σηκωθεί από το κρεβάτι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και σιτίζεται το ίδιο βράδυ. Ακολουθεί αλλαγή του τραύματος μετά από 3 ημέρες και μετά από μια εβδομάδα η ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Ενδείξεις Ριζικής Χειρουργικής Αντιμετώπισης:

 • Τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού.
 • Αδυναμία λήψης μετεγχειρητικής ακτινοβολίας (π.χ. στην εγκυμοσύνη).
 • Κεντρική θέση του όγκου (στην περιοχή πίσω από τη θηλή).
 • Μεγάλος σε μέγεθος όγκος σε μικρό μαστό.
 • Πολυεστιακή ανάπτυξη καρκίνου (πολλαπλές εστίες καρκίνου στο ίδιο στήθος).

Αντενδείξεις Ριζικής Χειρουργικής Αντιμετώπισης:

 • Αδυναμία χορήγησης γενικής αναισθησίας λόγο κακής γενικής κατάστασης υγείας.

Πλεονεκτήματα Μαστεκτομής:

 • Εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά τοπικής υποτροπής της νόσου
 • Κατά κανόνα μετά τη μαστεκτομή δεν χρειάζεται συμπληρωματική ακτινοβολία.
 • Δεν χρειάζεται η διενέργεια μαστογραφίας στο μέλλον και μειώνονται τα επίπεδα άγχους.

Μειονεκτήματα Μαστεκτομής:

 • Περισσότερο τραυματική μέθοδος με ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών ανάλογο της ριζικότητας του χειρουργείου.
 • Απαιτεί πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο
 • Προκαλεί διαταραχή της αισθητική και συνήθως χρειάζεται ένα παραπάνω χειρουργείο για την πλαστική αποκατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με τις νεότερες μεθόδους πλαστικής αποκατάστασης το αισθητικό κομμάτι δεν θα πρέπει να σας απασχολεί καθόλου καθότι υπάρχει η δυνατότητα να ανακατασκευαστεί ο μαστός που αφαιρέθηκε και μάλιστα με άριστα αισθητικά αποτελέσματα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος