Αρχική σελίδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ερευνητικό Έργο Εκτύπωση E-mail


Ερευνητικά εργαστήρια:

 • Τετραετή συνεργασία και χρήση του ερευνητικού εργαστηρίου Ανοσοβιολογίας της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη Διεύθυνση του Αναπλ. Καθ. Μ. Κωνσταντουλάκη, για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου.
 • Συνεργασία με το Eργαστήριο Έρευνας και Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας «Ιπποκράτης – Μαστ», Δ/ντης: Καθ. Π. Λιγομενίδης.
 • Συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (υπεύθυνη Κα Α. Γούναρη) και της Μονάδας Μαστού του Ιπποκρατείου ΓΝΑ σχετικά με τη μελέτη έκφρασης μοριακών δεικτών σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
 • Συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο του νοσοκομείου St.Marys-NHS Trust στην εκπόνηση ερευνητικού πρωτοκόλλου καταγραφής και μελέτης του stress του Χειρουργού κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων μιας χειρουργικής επέμβασης.

Συμμετοχή σε κλινικά πρωτοκολλά και προγράμματα:

Στα πλαίσια της επιστημονικής μου συνεργασίας με τη Μονάδα Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχω ενεργά στη δημιουργία και εκπόνηση ποικίλων ερευνητικών πρωτοκόλλων. Αναλυτικά:

 • Συμμετοχή σε κλινικό πρωτόκολλο Computer Assisted Diagnosis καρκίνου του μαστού μέσω του συστήματος «Ιπποκράτης-Μαστ» σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών (Καθ. Π. Λιγομενίδης).
 • Οργάνωση και συμμετοχή πρωτοκόλλου Διεγχειρητικής Περινευρικής Διήθησης Νεύρων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μαστεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Το εν λόγο πρωτόκολλο έχει δοθεί ως θέμα διδακτορικής διατριβής. (Καθ. Γ. Ζωγράφος).
 • Οργάνωση και συμμετοχή πρωτοκόλλου ενδοσκόπησης θηλαίων πόρων με τη συσκευή “Mastoscope” σε ασθενείς με παθολογική ρύση θηλής και σε παρασκευάσματα μαστεκτομής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού (Καθ. Γ. Ζωγράφος).
 • Οργάνωση και συμμετοχή πρωτοκόλλου μελέτης πιθανής διασποράς καρκινικών κυττάρων  κατά μήκος της πορείας της βελόνας μετά από βιοψία τύπου True-Cut (Core Biopsy) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. (Καθ. Γ. Ζωγράφος)
 • Οργάνωση και συμμετοχή πρωτοκόλλου μελέτης ορίων εκτομής μετά από στερεοτακτική βιοψία μη ψηλαφητής αλλοίωσης μαστού με τη χρήση του συστήματος B.L.E.S. (Breast Lesion Excision System – Intact). (Καθ. Γ. Ζωγράφος)
 • Συμμετοχή στο πρωτόκολλο: «Χρήση του συστήματος I.V.U.S (Intra Vascular UltraSound) στην εκτίμηση βλαβών μετά από καθετηριασμό των στεφανιαίων αγγείων: πειραματικό πρωτόκολλο σε χοίρους.» της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου ΓΝΑ. (Επικ.Καθ. Ι.Βαβουρανάκης – Πειραματικό Χειρουργείο ΕΛΠΕΝ).
 • Συμμετοχή σε πρωτόκολλο μελέτης γονιδίων της απόπτωσης σε ασθενείς με προ-καρκινωματώδεις αλλοιώσεις του μαστού. (Καθ. Γ. Ζωγράφος - Αναπλ. Καθ. Μ. Κωνσταντουλάκης).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος