Αρχική σελίδα ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Συγγραφικό Έργο - Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Ξενόγλωσσες δημοσιευσεις:
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά του SCI: Ήδη δημοσιευθείσες: 24
Συνολικός Συντελεστής απήχησης: 35,598
Βιβλιογραφικές αναφορές: 60 Citations – Google Scholar

Πλήρης κατάλογος ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων σε περιοδικά του SCI:

Cavity restoration following breast conservation surgery
Intra-arterial bolus octreotide administration during Whipple procedure in patients with fragile pancreas: a novel technique for safer pancreaticojejunostomy
Electrothermal bipolar vessel sealing system is a safe and time-saving alternative to classic suture ligation in total thyroidectomy
Complete endoscopic axillary lymph node dissection without liposuction for breast cancer: initial experience and mid-term outcome
Squamous cell carcinoma arising in a mature cystic teratoma of the ovary with synchronous invasive lobular breast cancer: case report
Contraindications of sentinel lymph node biopsy: are there any really?
The use of spray electrocautery to control presacral bleeding: a report of four cases
Combined laparoscopic and endoscopic approach for the management of two ingested sewing needles: one migrated into the liver and one stuck in the duodenum
Sutureless open low anterior resection with total mesorectal excision for rectal cancer with the use of the electrothermal bipolar vessel sealing system
Spontaneous regression of rectal polyps following abdominal colectomy and ileorectal anastomosis for familial adenomatous polyposis, without sulindac treatment: report of four cases
Microdochectomy for single-duct pathologic nipple discharge and normal or benign imaging and cytology
Synchronous bilateral breast cancer with different biological profile and estrogen-progesterone receptor status
Needle tract seeding after vacuum-assisted breast biopsy
Breast conserving surgery with preservation of the nipple-areola complex as a feasible and safe approach in male breast cancer: a case report
Atypical anaphylactic reaction to Patent Blue during sentinel lymph node biopsy for breast cancer
Modified radical mastectomy with axillary dissection using the electrothermal bipolar vessel sealing system
Diagnosis and management of male breast cancer
Psychiatric disorder associated with vacuum-assisted breast biopsy clip placement: a case report
Breast ductal endoscopy: how many procedures qualify?
Excisional breast biopsy under local anesthesia: stress-related neuroendocrine, metabolic and immune reactions during the procedure
Axillary Metastatic Disease Secondary to Occult Breast Cancer: A Diagnostic and Therapeutic Dilemma
Downgrading BIRADS 3 to BIRADS 2 category using a computer-aided microcalcification analysis and risk assessment system for early breast cancer
Breast Lesions in Patients with Mazabraud or McCune-Albright Syndrome
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος