Είσφρυση όνυχος Εκτύπωση E-mail


Ως είσφρυση όνυχος ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία το πλαϊνό τμήμα του νυχιού (συνήθως του μεγάλου δακτύλου) εισέρχεται εντός του δέρματος του δακτύλου προκαλώντας πόνο και φλεγμονή. Οφείλεται σε πολλά αίτια με πιο συχνά την πίεση που ασκείται στο νύχι από στενά υποδήματα καθώς και λόγο κακής τεχνικής στη κοπή των νυχιών (κόψιμο του νυχιού κοντά στο δέρμα και υπό γωνία). Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε νεαρά ενήλικα άτομα και η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συνδυάζεται με μυκητίαση των νυχιών ή άλλη μικροβιακή φλεγμονή.

localnail4.pnglocalnail5.jpg
Εικόνα: Είσφρυση όνυχος μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός.

Τόσο στις περιπτώσεις είσφρυσης όνυχος, όσο και σε περιπτώσεις μυκητίασης νυχιών ανθεκτικής ή υποτροπιάζουσας σε θεραπεία, εφαρμόζεται ολική ή μερική ονυχεκτομή. Προηγείται συντηρητική αγωγή με τοπική εφαρμογή αντισηπτικών διαλυμάτων για λίγες ημέρες, ώστε να καταπολεμήσουμε πρώτα την μικροβιακή φλεγμονή. Εμβαπτίζουμε το πάσχων δάκτυλο σε διάλυμα Betadine 2% και οξυζενέ (αναλογία 1:1) για 5 λεπτά τρείς φορές ημερησίως και στη συνέχεια τοποθετούμε κρέμα Betadine ή Bactroban γύρω από το νύχι. Αφού ολοκληρωθεί ο τοπικός καθαρισμός προχωράμε στην μερική ή ολική ονυχεκτομή με Laser καυτηριασμό.

Αναισθησία: η μερική ή ολική ονυχεκτομή γίνεται με αμιγώς τοπική αναισθησία ή/και με τοπική στελεχιαία αναισθησία με διάλυμα Λιδοκαϊνης 1-2%.
Αν υπάρχει ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στην τοπική αναισθησία, ενημερώστε τον Χειρουργό σας.

local1007.jpg
Εικόνα: Συνδυασμός στελεχιαίας και αμιγώς τοπικής αναισθησίας.

Διάρκεια Χειρουργείου: 15-20 λεπτά
Τεχνική Μερικής Ονυχεκτομής:
Αφού γίνει ικανοποιητική τοπική αναισθησία, με τη βοήθεια συσκευής Laser αποκόπτεται και απομακρύνεται το τμήμα του νυχιού που εισέρχεται στο δέρμα.

laser1.jpg

locallaser.jpg localnail003.jpg
Εικόνα: Χρήση συσκευής Laser για την εκτομή του τμήματος του νυχιού που εισέρχεται στο δέρμα. Η τομή επεκτείνεται προς την βάση του νυχιού ώστε να συμπεριληφθεί και τμήμα της μήτρας του πάσχοντος νυχιού.

Η εκτομή συνεχίζει σε μήκος στην βάση του νυχιού για να απομακρυνθεί και τμήμα της μήτρας του νυχιού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής (δηλαδή, να ξαναγίνει είσφρυση όνυχος). Το υπόλοιπο νύχι παραμένει ως έχει. Ακολουθεί συρραφή του τραύματος και ελαστική περίδεση.

localnailsuture.jpglocalnailepidesh.jpg
Εικόνα: Συρραφή τραύματος και επίδεση νυχιού.

Τεχνική Ολικής Ονυχεκτομής:
Σε μερικές περιπτώσεις προτιμάται η αφαίρεση ολόκληρου του νυχιού που πάσχει μαζί με την μήτρα του. Αφού γίνει ικανοποιητική τοπική αναισθησία, με τη βοήθεια λαβίδας σηκώνεται το νύχι από το υποκείμενο δέρμα και στη συνέχεια αφαιρείται εξολοκλήρου.

local1009.jpg
Εικόνα: Το πάσχων νύχι σηκώνεται από το υποκείμενο δέρμα και αφαιρείται ολόκληρο.

Ακολουθούν δύο μικρές τομές στο δέρμα πάνω από τη βάση του νυχιού και στη συνέχεια αφαιρείται η μήτρα του νυχιού.

localnail005.jpglocalnail006.jpg
Εικόνα: Τομή επί της βάσης του πάσχοντος νυχιού και αφαίρεση της μήτρας του.

Τέλος, γίνεται συρραφή του τραύματος και ελαστική επίδεση του δακτύλου.

localnail007.jpglocalnailepidesh.jpg
Εικόνα: Συρραφή του τραύματος και ελαστική επίδεση του δακτύλου.

Ονυχομυκητίαση:


localfungus3.jpg

Ως ονυχομυκητίαση ορίζεται η προσβολή των νυχιών από μύκητες.

localfungus1.jpglocalfungus2.jpg
Εικόνα: Ονυχομυκητίαση.

Συνήθως η θεραπεία αυτής της πάθησης είναι συντηρητική με την τοπική χρήση αντιμυκητιασικών φαρμάκων. Όμως σε περιπτώσεις μυκητίασης νυχιών ανθεκτικής ή υποτροπιάζουσας σε θεραπεία, εφαρμόζεται ολική ή μερική ονυχεκτομή. Προηγείται συντηρητική αγωγή με τοπική εφαρμογή αντισηπτικών διαλυμάτων για λίγες ημέρες, ώστε να καταπολεμήσουμε πρώτα την μικροβιακή φλεγμονή. Εμβαπτίζουμε το πάσχων δάκτυλο σε διάλυμα Betadine 2% και οξυζενέ (αναλογία 1:1) για 5 λεπτά τρείς φορές ημερησίως, και στη συνέχεια τοποθετούμε αντιμυκητιασική κρέμα (π.χ. Daktarine) γύρω από το πάσχων νύχι. Αφού ολοκληρωθεί ο τοπικός καθαρισμός προχωράμε στην μερική ή ολική ονυχεκτομή με Laser καυτηριασμό.

locallaser.jpglocalnail006.jpg

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος