Αρχική σελίδα Χειρουργική||Μαστού Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική βιοψία
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική βιοψία μη ψηλαφητών βλαβών μαστού (Στερεοτακτική βιοψία) Εκτύπωση E-mail


Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτρέψει τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε υποκλινικό στάδιο. Με την εισαγωγή της μαστογραφίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο έχουμε την δυνατότητα να ανευρίσκουμε τον καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Η σύγχρονη απεικονιστική ακτινολογία με την ενσωμάτωση  της ψηφιακής τεχνολογίας και του μαγνητικού συντονισμού, έχει πλέον καταστήσει δυνατή την ανίχνευση μικρών κακοήθων αλλοιώσεων με μέγεθος λίγων μόνο χιλιοστών. Πρόκειται κατά κανόνα για μικρές, μη ψηλαφητές αλλοιώσεις (I.B.D.S, Image Detected Breast Cancers) υπό τη μορφή μικροασβεστώσεων, συμπαγών οζιδίων, ή διαταραχών της αρχιτεκτονικής του μαζικού παρεγχύματος. Τα οφέλη από τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε τόσο πρώιμο στάδιο, όταν στην ουσία αποτελεί τοπική νόσο, είναι τεράστια και καλά τεκμηριωμένα. Η πρόγνωση της νόσου είναι αρίστη και συχνά δεν χρειάζεται συμπληρωματική αγωγή με επιθετική χημειοθεραπεία ή εκτεταμένη ακτινοβολία. Ο υποκλινικός καρκίνος του μαστού αποτελεί πλέον περίπου το 50% όλων των καινούργιων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού στις σύγχρονες Μονάδες Μαστού που εφαρμόζουν προσυμπτωματικό έλεγχο με μαστογραφία.

Σήμερα είναι κοινά αποδεκτό ότι οποιαδήποτε αλλοίωση του μαστού κρίνεται κλινικά ή ακτινολογικά (BIRADS 4-5) ύποπτη πρέπει να διερευνάται περαιτέρω με βιοψία. Αυτό φυσικά ισχύει τόσο για τις ψηλαφητές όσο και για τις μη ψηλαφητές αλλοιώσεις, με τις τελευταίες να μονοπωλούν το ενδιαφέρων λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν. Η βιοψία μιας μη ψηλαφητής ύποπτης βλάβης μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή χειρουργική βιοψία καθοδηγούμενη από συρμάτινο οδηγό, είτε με ελάχιστη επεμβατική χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει την καθοδηγούμενη βιοψία τύπου Core biopsy με ή χωρίς αναρρόφηση, υπό στερεοτακτικό μαστογραφικό ή υπερηχοτομογραφικό έλεγχο.

Μέχρι την τελευταία δεκαετία η μέθοδος εκλογής τέτοιων μη ψηλαφητών αλλοιώσεων αποτελούσε η χειρουργική βιοψία εκτομής με σήμανση της βλάβης με συρμάτινο οδηγό υπό μαστογραφική καθοδήγηση. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα όπως μεγάλο χειρουργικό τραύμα, γενική αναισθησία και σε αρκετές περιπτώσεις παραμονή στο νοσοκομείο. Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιθέτως, κερδίζει διαρκώς έδαφος τα τελευταία χρόνια και τείνει να γίνει η μέθοδος εκλογής λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με τα παγκόσμια βιβλιογραφικά δεδομένα, περίπου επτά στις δέκα γυναίκες με ύποπτα, μη ψηλαφητά ευρήματα στη μαστογραφία που υπόκεινται σε βιοψία (ανεξαρτήτου τεχνικής) αποδεικνύεται ιστολογικά ότι δεν έχουν καρκίνο του μαστού, αλλά κάποια καλοήθη πάθηση. Έτσι, με την εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής βιοψίας ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που υπόκεινται σε βιοψία τελικά αποφεύγει ένα άσκοπο χειρουργείο. 

Η ελάχιστη επεμβατική βιοψία μιας μη ψηλαφητής αλλοίωσης του μαστού προϋποθέτει τον ακριβή εντοπισμό, καθώς και την επιτυχή αφαίρεση ολόκληρης ή μέρους της βλάβης προς ιστολογική εξέταση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τεχνικό τομέα μας επιτρέπουν σήμερα τόσο τον ακριβή εντοπισμό μέσω στερεοταξίας μιας μη ψηλαφητής αλλοίωσης όσο και τη λήψη επαρκούς ποσότητας ιστού προς πλήρη ιστολογική ανάλυση. Το σύστημα της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής βιοψίας μη ψηλαφητών αλλοιώσεων τύπου Mammotome ή BLES, περιλαμβάνει ειδικό κρεβάτι (ή καρέκλα) με σύστημα συμπίεσης  του μαστού πάνω στο οποίο βρίσκεται προσαρμοσμένος ένας μηχανικός βραχίονας που φέρει συσκευή βιοψίας μιας χρήσης (τύπου true cut - core biopsy, διαμέτρου 8-11G.) και συνδέεται με αναρρόφηση. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένο ψηφιακό μαστογράφο (ή υπερηχοτομογράφο) και συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή που εκτελεί τόσο τη στερεοταξία όσο και την ακριβή καθοδήγηση της συσκευής βιοψίας. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην μετατροπή μιας εικόνας δύο διαστάσεων (όπως αυτή της μαστογραφίας) σε τρισδιάστατες συντεταγμένες και στη συνέχεια στον εντοπισμό της βλάβης στο χώρο από ρομποτικό βραχίονα που φέρει βελόνα βιοψίας. Η μέθοδος αυτή σήμερα έχει λάβει καθολικής αποδοχής, τόσο από την ιατρική κοινότητα, όσο και από τους ασθενείς καθώς πρόκειται για βιοψία εξίσου ακριβής και αξιόπιστη με την ανοιχτή βιοψία, αλλά χωρίς να γίνεται χειρουργική επέμβαση και χωρίς να λαμβάνει η ασθενής γενική αναισθησία. Τα πλεονεκτήματα τις μεθόδου είναι η ακρίβεια στον εντοπισμό των μη ψηλαφητών αλλοιώσεων, η λήψη επαρκούς δείγματος για ιστολογική εξέταση με διατήρηση της αρχιτεκτονικής του μαστού, το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, το χαμηλό κόστος ανά ασθενή, αλλά κυρίως η αποφυγή ενός άσκοπου χειρουργείου. Η μέθοδος πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου 20 λεπτά, δεν απαιτεί συρραφή του τραύματος, δεν αφήνει σημάδια, ενώ μετά το πέρας της η ασθενής μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της.DSCN0452

Σήμερα εφαρμόζεται η ακόμα πιο εξελιγμένη μορφή  αυτού του τύπου της βιοψίας. Πρόκειται για την στερεοτακτική βιοψία υπό αναρρόφηση ιστού με ταυτόχρονη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε οποιαδήποτε ύποπτη, μη ψηλαφητή βλάβη εμφανίζεται στην μαστογραφία και να την αφαιρέσουμε εξολοκλήρου και ακέραια προς ιστολογική εξέταση. Η μέθοδος που διεθνώς ονομάζεται B.L.E.S (ακρωνύμια που προκύπτει από τα αρχικά: Breast Lesion Excision System )πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, είναι εντελώς ανώδυνη και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζει την πλήρη αιμόσταση κατά τη διάρκεια της βιοψίας και μειώνει δραματικά τον χρόνο αφαίρεσης της βλάβης, που κυμαίνεται μεταξύ 5-7 λεπτών συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής αναισθησίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η ύποπτη περιοχή της βλάβης αφαιρείται ακέραια χωρίς να τεμαχίζεται και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται μικρότερα ποσοστά υποεκτίμησης καρκίνου του μαστού και λιγότερα λάθη στην αξιολόγηση της βλάβης. Η μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου έχει σαν αποτέλεσμα την μικρότερη υποεκτίμηση σε βλάβες όπως η άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία και το πορογενές μη διηθητικό καρκίνωμα του μαστού. Πρόκειται για μια εντελώς αξιόπιστη, ανώδυνη και αποτελεσματική μέθοδο βιοψίας που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας χειρουργικής βιοψίας αλλά χωρίς χειρουργείο.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασ. Σοφίας 115
115 27 Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τ. +30 210 64 67 695
F. +30 210 64 22 348
Κ. +30 6932 222 912
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ !
Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης, MD, PhD | Γενικός Χειρούργος